Plages av innbrudd: – Nå må vi få revet de gamle skolebyggene fortest mulig