– Han kan ikke dømmes for forhold i Fjære kirke

foto