– Må utdanne lærere til å jobbe med kjønns- og seksualitetsmangfold