– Vi ønsker ikke å tro at slike ting skjer i Grimstad