Flere hundre flokket til Torvet da lysene ble tent