Blinde kan ledes fra fotgjengerovergangen og rett ned i kjellerhalsen

foto