«Det handler om tilliten til kommunen, og til oss politikere»