Se tegningene: Slik kan Torskeholmen bli med et 34 meter høyt signalbygg

foto