Ønsker å beholde barneskolen på Fjære, og flytte ungdomsskoleelevene til Fevik

foto