For klokka seks fredag åpner Grimstadporten for vanlig trafikk, etter at den har vært stengt siden 17. januar. Som tidligere meddelt i Adressa blir det ikke noe av den planlagte stengingen i to uker etter påske.

– Denne jobben har gått så bra at vi blir ferdig med alt før påske, sa byggeleder Steffen Køhler i forbindelse med at Statens vegvesen slapp denne gode nyheten sist fredag.

Så de 20 til 25 mann som har arbeidet her må ha hatt god framdrift.

Hovedentreprenør er Consto Anlegg Øst AS. Totalsum for hele anlegget er ca. 20 millioner.

Kald trekk

Steffen Køhler i Statens vegvesen ved noe av det nye sikkerhetsutstyret. Foto: Svein Per Hardeberg
Dette nye tekniske bygget ligger midt inne i tunnelen, men innfelt i fjellveggen. Fra venstre Vegvesenets byggeleder Steffen Køhler, Magnus Andersen, driftsleder Ken Roger Bjørgo og Ivan Rasmussen. De tre gule er i Scanmatic Elektro. Foto: Svein Per Hardeberg
Magnus Andersen er montør for Scanmatic Elektro. Foto: Svein Per Hardeberg
Dette er østre ende av Grimstadporten, en uke før åpningen. Foto: Svein Per Hardeberg
Fredag morgen vil det være god belysning inne i Grimstadporten. Vi ser en av sakseliftene som lysmontørene i Scanmatic Elektro bruker oppunder taket. Foto: Svein Per Hardeberg
Byggeleder Steffen Køhler i Statens Vegvesen foran østre ende av Grimstadporten. Foto: Svein Per Hardeberg
Innen tunnelen åpner vil markørene i midten av veien være på plass. Foto: Svein Per Hardeberg
Byggeleder Steffen Køhler viser utvidelsen av det tekniske bygget over vestre inngang. Den nærmeste delen er ny. Foto: Svein Per Hardeberg
Snart er det slutt på tett trafikk på fylkesvei 407 over Lia. Foto: Svein Per Hardeberg

I kaldt og forblåst uvær sist fredag ble Adressa med inn i tunnelen for å se på det som gjøres der, og det som var ferdig. Der inne var det også en del trekk, og det virket kaldere enn utenfor.

Køhler viste rundt, for ikke å si langsetter. For vi gikk den 549 meter lange tunnelen fram og tilbake, og kikket på installasjoner for sikkerhet, så inn i kontrollrom, og opp til lysmontørene under takhvelvingen.

Nybygg ute

Men for å ta det hele fra en kant:

Over vestre inngang er det gamle tekniske bygget omtrent doblet i størrelse. Det ligger inntil gang- og sykkelveien langs fylkesvei 407 mot Lia og Rykene. Som meget godt kjent har fv. 407 vært brukt som omkjøringsvei i anleggstiden for tunnelen.

I det tekniske bygget har Agder Energi sine rom i den gamle delen. I de nye er det blant annet installasjoner for sikkerhet og overvåking. Den nye delen er bygd i samme stil, med fasade av betong og granitt. Dette arbeidet begynte i november.

Nødstasjoner

Både utenfor og inni tunnelen er det montert nytt sikkerhetsutstyr, og oppgradert noe av det gamle, som nødnett, mobilnett og radioanlegg.

Hvis det skjer en trafikkulykke eller en bil tar fyr, eller noen får motorstopp, finnes det seks poster for kommunikasjon direkte med Vegtrafikksentralen. Det er montert fire slike nødstasjoner inne og to ute. Der er det også brannslokkingsapparater som står ulåst slik at vanlige bilister kan benytte dem.

Det er montert nye bommer med røde blinklys på utsiden. Dette kan fjernstyres fra Vegtrafikksentralen.

Det er nye nødstyrepaneler utenfor begge munningene. Herfra kan vifter, rødblink og bommer også styres, og man kan snakke inn i tunnelen via radio.

Det er montert nye ledelys i tunnelen. De slås på når tunnelen blir stengt.

Dessuten er det to nye kamera og flere nye skilt.

Og det er bygd ny vannforsyning til brannvann i tunnelen.

Nytt romlefelt

Utenfor vestre inngang holdt Harald Solheim på med å legge ny sperrelinje midt i veien, i en farge som heter «Night time yellow».

Hans firma heter Agder Vegmerking AS.

Han hadde et mindre oppdrag med å legge sperrelinje på en strekning på 60 meter, og brukte mindre enn en halv dag på det.

– På forhånd var det frest ned et spor som jeg la stripa oppi. Dette blir et romlefelt, og på fagspråket heter det forsterket oppmerking. Det er for å vekke bilistene hvis de kjører innpå. Stripa er vernet for brøyteplogen og den er bedre synlig i regnvær. Dette er mye brukt på E 18, og det er et godt trafikksikkerhetstiltak, sier Solheim.

Han har et kokeanlegg for termoplast, og en utlegger som han går med for å legge markeringen.

Like før åpningen skal han male i krysset mellom avkjøringsrampen og omkjøringsveien, fylkesvei 407. Her endres det slik at 407 blir forkjørsvei som den var før perioden med omkjøring.

Lysere ved åpningene

Inne i tunnelen var det to arbeidslag på to mann som monterte lysarmatur i taket, og to lag som trakk kabler. Det er Scanmatic Elektro som leverer alt lysarbeidet. De begynte mandag 12. mars.

Mye av det gamle lysanlegget beholdes, men det monteres mer lys inn fra begge endene.

– Vi har demontert nesten hele lysanlegget, og bygger det opp på nytt med dobbelt så mye belysning fra begge ender. Det er bare 100 meter i midten som vi ikke har rørt, sier driftsleder Ken Roger Bjørgo.

Vi traff han og to andre karer omtrent midt inne i tunnelen.

Bjørgo var der sammen med montørene Magnus Andersen og Ivan Rasmussen inne i et lite rom som var fullt av kabler og utstyr. Det lå i et nytt teknisk bygg som er anlagt inne i den ene tunnelveggen.

Det var fem kuldegrader og vind i tunnelen, men ikke så spiggent inne i det tekniske bygget.

– Har det vært en vanskelig jobb?

– Det har vært en grei jobb teknisk sett, men det har vært et stramt tidsskjema. Så vi har utført mye arbeid på kort tid, sier driftsleder Ken Roger Bjørgo.

Havarilommer

Vi haster videre.

Veien utenfor østre ende var dekket av et tynt lag med nysnø. Når trafikken settes på, eller om vårsola skulle få tak, forsvinner

den nok fort.

På østsiden er der etablert havarilomme på andre siden av den som var fra før. I forbindelse med det ble det sprengt vekk ca. 600 kubikkmeter med fjell for å få plass.

På vestsiden er det også bygd en havarilomme.

Slamutskiller

Når tunnelen av og til skal vaskes, går vannet til et underjordisk anlegg for slamutskilling utenfor vestre inngang.

– Det er etablert ny sedimenteringstank for vaskevann med oljeavskiller, og noe nytt i overvannsanlegget som kobles mot eksisterende anlegg i tunnelen, sier Køhler.

Han sier det er lagt ca. 7.000 meter med ny kabler, ca. 1.000 meter med trekkerør, gravd 800 meter rørgrøfter, montert 13 nye trekkekummer, lagt 1.200 kvadratmeter med asfalt, og bygd 400 meter med betongrekkverk.

Utfordringer

Det har vært noen utfordringer underveis.

– Det har vært vanskelig vær, med mye snø og mange kuldegrader. Frost i bakken førte til mye pigging i forbindelse med graving av rørgrøftene. Og været var vanskelig når vi skulle støpe betong og legge asfalt.

– Snøværet har gjort sitt til at vi er litt forsinket med fylling av masser bak betongrekkverkene, legging av grassdekke og noe reasfaltering. Disse arbeidene blir utført til våren, og de vil medføre noe nattestengning av tunnelen, sier Køhler.

Det var også en del utfordringer med sprengning og fjellsikring i forbindelse med de tekniske rommene inne i tunnelen.

– Hvordan gikk trafikkavviklingen på omkjøringsveiene?

– Stort sett er jeg fornøyd. Men selvfølgelig er det noen bilister som ikke tar hensyn til endret kjøremønster og endrede skilt. Men ellers gikk det greit, sier byggeleder Steffen Køhler.

svein@gat.no