Øystein fraktet epler over 350 km for å levere i Grimstad

foto