Grimstadfolk panter så mye at det lokale hjelpearbeidet får rekordsum

foto