Nå starter Amalie Snøløs ny hjelpeorganisasjon, og får trolig med seg en grimstadmann i arbeidet

foto