Skal lage en verdensnyhet for integrering av flyktninger