Politiet måtte rykke ut to ganger for å avslutte høylytt fest i tettbygd strøk

foto