Vil si ja til å ta imot 100 flyktninger fra Ukraina