Ville ta med seg levninger og så brenne ned Fjære kirke

foto