Drottningborg-russen har planen klar for russetida