Her har det stått tomt siden sommeren. Ingen vil drive kafeen