Buss med stans på E18 i Øygårdsdalen - skaper noe kø