Grimstadkvinne drapsoffer: Retten mener siktet vil begå nye lovbrudd