Krever sti for skolebarn når det nye boligfeltet kommer

foto