– Hommedal skolegård har betydd veldig mye for sønnen vår