Vil gjøre uvanlig grep for å få avgjort byggestrid