Det melder kommunen på sin nettside.

I begynnelsen av januar ble det innført ekstraordinær båndtvang som følge av de store snømengdene som kom. På grunn av mildværet den siste tiden, er det nå besluttet å oppheve den ekstraordinære båndtvangen.

Ta hensyn

Kommunen oppfordrer fortsatt hundeeiere til å ta hensyn og unngå å forstyrre andre dyr.

«I hundelovens § 4 står det følgende: Hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom», heter det.