Torsdag morgen kan politiets operasjonsleder John Repstad opplyse at det har vært en stille natt med få oppdrag. Fra Grimstad har ikke politiet fått en eneste telefon. Noen få hendelser har det imidlertid vært andre steder.

Klokken 04.32, Lyngdal: Melding om høy musikk og brøl fra privat adresse. Politiet har vært på stedet og gitt pålegg om å skru av musikk og ikke forstyrre natteroen.

Klokken 04.17, Arendal: Politiet har fjernet en person etter anmodning fra huseier. Personen har kommer tilbake og vil ikke etterkommer pålegget. Personen innbringes til arresten og anmeldes for brudd på pålegg. Den innbrakte har også utført skadeverk på boligen. Fornærmede vil i ettertid vurdere om forholdet skal anmeldes.

Klokken 00.33, Tvedestrand: UP har stoppet en bil hvor fører er mistenkt for å kjøre i beruset tilstand. Tar med seg pasient for å gjennomføre blodprøve. Det opprettes sak.