Ber om hjelp fra vitner etter trusselsituasjon med kniv