Får beskjed om at de ikke kan ta imot flere asylsøkere

foto