Danker ut de fleste: Sterk utvikling i boligprisene