Europeisk næringsklynge vil etablere seg i nærheten av laben