Fremskyndte restitusjonsøkta for å være klare til Åsane-kampen