– Vil være strategisk klokt å sikre seg denne naboeiendommen