Mener kommunestyret bør bruke mer tid på saken

foto