Flere viltskader: Rådyr påkjørt ved Lauvåsen

foto