- Godt å få kjørt gjennom på en bane som kan bli lik vår egen

foto