Vil fortelle om motstandskampen under krigen

foto