Før stoppmelding: Trakk seg fra koronavaksine etter blodpropp-meldinger