Foreslår stort badeanlegg og variert bebyggelse

foto