Hun er en av 12 som vil bli kommunens nye «vaktbikkje»

foto