Tidlig innsats krever nok pedagoger i barnehage og skole

foto