– Folk er jo vant til isbilen, så da er det jo gøy at isbåten er her og