– Fortvilte og slitne over å måtte vente på kommunens dagsentertilbud

foto