Mener dette burde vært alternativ null for Torskeholmen