Viser veilinjene som utredes i Grimstad - kan bli fjelltunnel over Fjære

foto