Saktegående kø gikk helt fra Strandsvingen til Vikkrysset

foto