Brann i lasteskip utenfor Grimstad - ti personer ombord