Derfor planlegger han flere minnelunder i Grimstad