Dette ble klart etter at oppvekst- og utdanningsutvalget diskuterte forslaget til ny skolestruktur og nedleggelse av Frivoll skole tirsdag. I kommunedirektørens forslag til vedtak lå det blant annet inne forslag om at Frivoll skole avvikles når nye Holviga barneskole er ferdigstilt, og at det vedtas nye, justerte skolekretsgrenser i tråd med alternativ B i konsekvensutredningen.

Kommunedirektøren foreslo også en overgangsordning for elever som allerede har begynt på Jappa skole når de nye skolekretsgrensene trer i kraft fra 2026/27. De nye kretsgrensene skal også tre i kraft når Frivoll skole legges ned.

Saken skal behandles i formannskapet torsdag 18. april og avgjøres i kommunestyret onsdag 24. april.

Det er ikke gitt at det blir flertall for nedleggelse av skolen. Frp, Høyre og KrF har flertall i utdannings- og oppvekstutvalget, men ikke i kommunestyret. Flertallspartiene, også kalt posisjonen, består også av Venstre og Sp. Sistnevnte er klart imot nedleggelse.

Siste kapittel?: Flertallet i oppvekst- og utdanningsutvalget vil legge ned Frivoll skole, og er dermed enig med kommunedirektøren. Men samtidig vil de ha en ny vurdering av kretsgrenser og beholde Frivoll-eiendommen. Foto: Privat

Derfor vil de legge ned

Nestleder i utvalget, Gunnar Edvard Gundersen (KrF), sier til GAT at begrunnelsen deres for å legge ned Frivoll skole er for det første fordi standarden på byggene ikke er god nok til dagens standard, og at elevene som går her dermed ikke får et likt tilbud som elevene i resten av kommunen.

Det andre er at når de to nye skolene på Fjære og Holviga står ferdige, vil det bli en overkapasitet på skoleplasser i Grimstad, og at denne overkapasiteten må utnyttes.

– Spørsmålet blir derfor ikke egentlig ja eller nei til nedleggelse av Frivoll skole, men om en skal bygge en ny skole her eller ei. Det er det ikke penger til når vi nå skal investere veldig mye i de to andre skolene i kommunen, sier han.

Han sier også at det ikke er lett for politikerne å legge ned denne skolen, og sier at det dreier seg om følelser. Det har han respekt for. Men samtidig åpner endringer for nye muligheter, sier han.

– Opplever at vi står samlet

– Nå stemte dere i posisjonen samlet på tirsdag om å legge ned Frivoll skole. Står dere i posisjonen samlet i denne saken?

– Jeg opplever i hvert fall at vi gjør det. Jeg har derfor ikke grunn til å oppfatte det noe annerledes enn det, sier han.

– Er det riktig at det pågår forhandlinger mellom dere i posisjonen om hva dere skal gjøre i saken om Frivoll skole?

– Det vi snakker om er vel hvordan vi skal ha kretsgrensene. Der er ikke alt landet helt 100 prosent ennå, sier han.

– Så det er ikke forhandlinger dere posisjonspartiene imellom om Frivoll skole likevel skal kunne bestå?

– Det er i tilfelle helt nytt for meg. Jeg kjenner ikke til noen slike forhandlinger om dette, nei. Det vi som sagt ikke har landet helt på ennå er hvor de nye kretsgrensene skal gå. Men spørsmålet er som sagt heller om det skal bygges ny skole der eller ei, og det er et klart nei. Det finnes ikke penger til det, så det er helt usannsynlig, sier han.

Vil vite mer om kretsgrenser

Frp, KrF og H bestemte også med 4 mot 3 stemmer at kommunedirektørens forslag om nye kretsgrenser sendes i retur. Posisjonspartiene ville nemlig ha svar på flere spørsmål her. Men i tillegg kom de også opp med et nytt forslag om at dagens skoletomt på Frivoll beholdes i kommunalt eie, og dette ble enstemmig vedtatt.

– Hvorfor kommer dere opp med dette nye forslaget?

– Det er fordi vi vil ha muligheten til å kunne bruke den tomta til kommunalt formål senere som vi kanskje ikke vet om nå. Vi skal jo lage en ny sentrumsplan, og hvis det viser seg at vi trenger å bygge en ny sentrumsskole om noen år når Jappa blir for gammel, kan vi ha mulighet til å gjør det her. For eksempel. Eller hvis kommunen har behov for noe annet der i fremtiden. Men det er for å holde denne muligheten åpen, og ikke selge den ut til private, sier Gundersen.

Har ikke gitt opp: Erling Gustav Frydenlund (Ap) sier han ikke har gitt opp å redde Frivoll skole ennå. Foto: Martin Haugen

Kjenner heller ikke til

Erling Gustav Frydenlund (Ap), som også sitter i oppvekst- og utdanningsutvalget, sier at han heller ikke konkret kjenner til at det skal være noen forhandlinger på gang om Frivoll skole skal legges ned eller ei, men sier at han registrerer at det er en del drøftinger som holder på.

– Har noen i posisjonen tatt kontakt med dere for å si at de har skiftet standpunkt eller at de kan gjøre det?

– Nei. Ikke som jeg vet om i hvert fall, sier han.

Fortsatt skole til 61 mill.

Han la også frem et forslag i utvalgsmøtet tirsdag sammen med INP, Sp og Rødt der han foreslo at skolen ikke rives, men heller rustes opp til pedagogfaglig tilstand. De fire partiene har fått jobbet ut et alternativ der dette kan gjøres for 61,2 millioner kroner. Han sier også at dette er en vanskelig sak for alle partier.

– Men nå vil jo både kommunedirektøren og posisjonen legge ned skolen. Og til tross for ditt forslag tirsdag, er dette en tapt sak for dere?

– Nei, dette er ikke en tapt sak i det hele tatt. Og jeg har tro på at flere kan komme til å snu, sier han til slutt.

GAT var også i kontakt med leder i utvalget, Lene Langemyr (Frp), men hun ønsket ikke å uttale seg om saken.