Satte ny rekord da konferansen ble arrangert for 10. gang