Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) og regjeringen vil gradvis heve pensjonsalderen i Norge. De er enige i Pensjonsutvalgets forslag om en bevegelig aldersgrense som øker i takt med at forventet levealder øker.

For eksempel skal de som er født i 1980, måtte jobbe til de er 69 år – altså en pensjonsaldersøkning på to år fra dagens grense.

– Jeg mener det fornuftig å øke aldersgrensen gradvis. Gjør vi det for brått, vil det få noen rare utslag, sier Brenna til E24.

Brenna tror og håper på å finne en bred enighet i Stortinget, til tross for at det finnes enkelte uoverensstemmelser mellom partiene.

– Urettferdig, mener Rødt

Rødt sier imidlertid at de ikke vil være med på å få på plass en økning.

– Det er usosialt og urettferdig å øke pensjonsalderen. Jeg hadde håpet at en statsråd fra Arbeiderpartiet hadde forstått at arbeidsfolk i tunge yrker ikke kan stå lenger i jobb bare fordi leger og advokater i snitt lever lenger. Dette kommer de aldri til å få Rødt med på, sier Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Både han og SV-leder Kirsti Bergstø mener regjeringen ikke har tatt hensyn til såkalte «slitere» som står i fysisk tunge yrker. Brenna erkjenner at denne gruppen finnes og trenger et egnet pensjonssystem, men sier at det så langt ikke er en klar løsning for denne gruppen.

– Regjeringen må ta innover seg at mange i tunge yrker, som renhold og butikk, går ut av arbeidslivet som ufør lenge før de når pensjonsalder, sier Bergstø til E24.

SV og LO kommer med krav

Bergstø sier imidlertid at SV er villige til å forhandle om omfordeling innenfor pensjonssystemet, men at det er viktig å finne løsninger for folk som ikke kan jobbe lenger, før de kan stille bak et forlik.

Også LO krever en særordning for sliterne i fysisk belastende yrker. Kommer ikke det på plass, vil de ikke støtte forslaget.

– Det er en helt klar forutsetning at dette må på plass. Og når man søker brede forlik som regjeringen nå gjør, så vil jeg tro at LO er en viktig del av det, sier nestleder Steinar Krogstad i LO.

Brenna er bestemt på at hun vil finne en løsning nettopp for sliterne.

– Pensjonsutvalget laget ikke noen løsning for de såkalte sliterne. Det er jeg opptatt av at vi klarer å finne, sammen med partene, sier Brenna til NTB.

Akademikerne og Høyre er enige

Høyre-nestleder Henrik Asheim er for reformen.

– Selvsagt må vi øke aldersgrensene. Det er en helt naturlig konsekvens av at vi lever lenger og er friske lenger, sier han til NTB.

Han tar samtidig til orde for å øke den øvre aldersgrensen i staten tilbake til 72 år. Støre-regjeringen senket nemlig aldersgrensen etter å ha tatt over etter Solberg-regjeringen.

Leder Lise Lyngsnes Randeberg i hovedorganisasjonen Akademikerne er også enig med Brennas forslag, men sier det er viktig at statsråden presiserer at en økning i aldersgrenser må gi rettigheter til stillingsvern, dagpenger og sykepenger.